Cynthia van den Brom


OPLEIDING EN ERVARING

De wens om architect te worden, leefde al vroeg bij Cynthia. Al op de middelbare school werd de weg uitgestippeld naar de uiteindelijke ingenieursdiploma in de discipline architectuur, om vervolgens het vak van architect te mogen beoefenen. Zij doorliep in eerste instantie de HTS Bouwkunde. Hier heeft ze een gedegen basis gelegd voor het vak bouwkunde en techniek, maar de creactieve kant van deze vaak pragmatische wereld bleef haar trekken en leidde vervolgens naar TU Delft. Hier heeft ze bouwkunde verder gestudeerd met als afstudeerrichting architectuur.

Gedurende het afstuderen was zij als bouwkundig adviseur werkzaam bij INBO architecten te Woudenberg, waar zij kennis heeft gemaakt met de woningbouwtak, alsmede de utilliteitsbouw.
Na het behalen van haar diploma, is zij als architect aan het werk gegaan bij deze werkgever.
Tot medio 2010 heeft zij hier aan projecten gewerkt met veelal een projectontwikkelaar als opdrachtgever. Vaak omvangrijke woningbouwprojecten waarvan ook de initiatiefase als opgave door het bureau werd uitgevoerd. Conceptvormen waarbij de verscheidenheid aan woonsferen belangrijk was. Beleving was gedurende deze periode eigenlijk altijd de essentie van het uiteindelijke ontwerp.

Begin 2011 is ze begonnen bij The Citadel Company. Op dat moment nog een startend bureau waarbij de diversiteit aan opgaven zeer groot was. Het zien van kansen is altijd het speerpunt geweest bij dit bureau. Een goed op elkaar ingespeeld team met verschillende disciplines, werkten samen aan het opbouwen van een zeer divers portfolio.
Vooral het werken aan ontwerpopgaven van verschillende schaalniveau’s daagt haar uit om het uiterste uit een ontwerptraject te halen. Dit is zowel van toepassing bij ontwerpen voor de particulier alsmede de projectontwikkelaar, dan wel gemeenten.

AANDACHTSVELDEN

De context

Een ontwerpopgave begint eigenlijk altijd met de context waar de opgave gesitueerd is. Waar zal er gewerkt en/of gewoond worden? Deze plek zegt vaak veel over het uiteindelijke resultaat van het ontwerp en de kwaliteit ervan. De kwaliteit van het wonen of werken op deze plek.


Van binnen naar buiten

Hoe gaat en wilt men wonen/werken? Eén van de essentiele vragen die naast de context essentieel is bij een ontwerpopgave. Wat voor pragmatische basis komt erbij kijken bij het ruimtelijke ontwerp, maar zeker ook de belevingswaarde die het oproept. Deze moet passen voor diegene waarvoor het ontwerp gemaakt wordt. Elk ontwerp is daarom uniek in haar optiek.

Metselwerkarchitectuur

De diversiteit van de ontwerpen van Cynthia is zeer groot. De ontwerpen van haar hand zijn passend bij de opdrachtgever voor wie het bedoeld is. Of het nu een landelijk gelegen invulling moet krijgen of eerder een stadsgevoel moet uitstralen.
Wel heeft ze altijd een fascinatie gehad voor de toepassing van metselwerk. De keuze voor een bepaalde baksteen is zoveel zeggend voor het uiteindelijke resultaat van het bouwwerk.

Persoonlijke benadering

Met name de persoonlijke input van de mensen zelf, inspireert haar. Wat beweegt mensen om te bouwen? Wat hopen ze te bewerkstelligen en wat is hun ideaal. Vervolgens ziet zij het als uitdaging om hier een juiste invulling aan te geven, die past bij de mensen voor wie zij ontwerpt. Om vervolgens terug te horen dat ze goed heeft geluisterd naar de wensen en dat mensen blij zijn met wat er voor hun op papier is gezet, is voor haar dan ook het ultieme compliment. Hier doet zij het voor!


Cynthia van den Brom

Architect